Центар ВБМ
Конференции COBISS

Конференциja COBISS

Известувања и новости
05. 02. 2016.
Во локалните бази на податоци COBISS.Net креиран е 23-милионитиот запис
Архива
 COBISS/OPAC - Пребарување на граѓата

Мојата библиотека
(COBISS/OPAC)

  • Преглед на зајмена граѓа
  • Продолжување на рокот за зајмување
  • Резервација на граѓа

Влез

 
ЗА БИБЛИОТЕКИ
Библиотеки во Македонија

COLIB.MK - база на податоци за библиотеките

Почетни страници на библиотеките во Македонија

Библиотеки членки