COBISS
Центар ВБМ
Конференции COBISS
Известувања и новости
08. 06. 2018 г.
Инсталација на програмската поддршка COBISS3, V6.18-00, во периодот од 9. до 10. 6. 2018 г. (COBISS3, COBISS3/Каталогизација, COBISS3/Зајмување, COBISS3/Меѓубиблиотечно зајмување)
Архива
 COBISS/OPAC - Пребарување на граѓата

Мојата библиотека
(COBISS/OPAC)

  • Преглед на зајмена граѓа
  • Продолжување на рокот за зајмување
  • Резервација на граѓа

Влез

 
ЗА БИБЛИОТЕКИ