COBISS
Центар ВБМ
Конференциja COBISS 2018
Известувања и новости
23. 11. 2018 г.
Инсталација на програмската поддршка COBISS3, V6.20-00, во периодот од 24. до 25. 11. 2018 г. ( COBISS3, COBISS3/Каталогизација, COBISS3/Набавка, COBISS3/Фонд, COBISS3/Зајмување)
Архива
 COBISS/OPAC - Пребарување на граѓата

Мојата библиотека
(COBISS/OPAC)

  • Преглед на зајмена граѓа
  • Продолжување на рокот за зајмување
  • Резервација на граѓа

Влез

 
ЗА БИБЛИОТЕКИ
Библиотеки во Македонија

COLIB.MK - база на податоци за библиотеките

Почетни страници на библиотеките во Македонија

Библиотеки членки