Центар ВБМ
Конференции COBISS
Известувања и новости
07. 12. 2017 г.
Инсталација на програмската поддршка COBISS3, V6.14-00, во периодот од 9. до 10. 12. 2017 г. (COBISS3/Каталогизација, COBISS3/Фонд, COBISS3/Зајмување)
Архива
 COBISS/OPAC - Пребарување на граѓата

Мојата библиотека
(COBISS/OPAC)

  • Преглед на зајмена граѓа
  • Продолжување на рокот за зајмување
  • Резервација на граѓа

Влез

 
ЗА БИБЛИОТЕКИ