Центар ВБМ
Конференции COBISS

Конференции COBISS


19 Конференција COBISS е одложена за 2014 година
 COBISS/OPAC - Пребарување на граѓата

Мојата библиотека
(COBISS/OPAC)

  • Преглед на зајмена граѓа
  • Продолжување на рокот за зајмување
  • Резервација на граѓа

Влез

 
ИЗВЕСТУВАЊА И НОВОСТИ 
16. 04. 2014 г.
Најава за инсталација на програмската поддршка COBISS2/Исписи, V5.8-03 и COBISS2/Зајмување, V5.7-04, во периодот од 19. до 21. 4. 2014 г. (известување, прилог)
02. 04. 2014 г.
Најава за инсталација на измените бр. 30 на прирачникот COMARC/B во периодот од 3. до 4 април 2014 г. (известување, измени во прирачникот)
Архива

Библиотеки во Македонија

COLIB.MK - база на податоци за библиотеките

Почетни страници на библиотеките во Македонија

Библиотеки членки