Центар ВБМ
Конференции COBISS

Конференциja COBISS

Известувања и новости
03. 06. 2015.
На веб-страницата на COBISS, во Препорачана опрема (Печатачи и читачи на бар-кодови …) додаден е печатачот METAPACE L-42DT и упатство за негово користење
Архива
 COBISS/OPAC - Пребарување на граѓата

Мојата библиотека
(COBISS/OPAC)

  • Преглед на зајмена граѓа
  • Продолжување на рокот за зајмување
  • Резервација на граѓа

Влез

 
ЗА БИБЛИОТЕКИ
Библиотеки во Македонија

COLIB.MK - база на податоци за библиотеките

Почетни страници на библиотеките во Македонија

Библиотеки членки