Центар ВБМ
Конференции COBISS

Конференциja COBISS

 COBISS/OPAC - Пребарување на граѓата

Мојата библиотека
(COBISS/OPAC)

  • Преглед на зајмена граѓа
  • Продолжување на рокот за зајмување
  • Резервација на граѓа

Влез

 
ИЗВЕСТУВАЊА И НОВОСТИ 
11. 12. 2014 г.
Најава за инсталација на програмската поддршка COBISS3, V6.1-01, на 13. 12. 2014 г. (известување, прилог)
13. 10. 2014 г.
Најава за инсталација на програмската поддршка COBISS3, V6.1-00, 15. 10. 2014 (известување, прилог)
Архива

Библиотеки во Македонија

COLIB.MK - база на податоци за библиотеките

Почетни страници на библиотеките во Македонија

Библиотеки членки