Центар ВБМ
Конференции COBISS

Конференциja COBISS

Известувања и новости
22. 01. 2016.
Излегување на 2. број од 20. годиште на списанието Организација знања и објавени веб-страниците на англиски јазик
Архива
 COBISS/OPAC - Пребарување на граѓата

Мојата библиотека
(COBISS/OPAC)

  • Преглед на зајмена граѓа
  • Продолжување на рокот за зајмување
  • Резервација на граѓа

Влез

 
ЗА БИБЛИОТЕКИ
Библиотеки во Македонија

COLIB.MK - база на податоци за библиотеките

Почетни страници на библиотеките во Македонија

Библиотеки членки