COBISS
Центар ВБМ
Конференциja COBISS 2018
Известувања и новости
08. 10. 2018 г.
Во локалните бази на податоци COBISS.Net креиран е 27-милионитиот запис
Архива
 COBISS/OPAC - Пребарување на граѓата

Мојата библиотека
(COBISS/OPAC)

  • Преглед на зајмена граѓа
  • Продолжување на рокот за зајмување
  • Резервација на граѓа

Влез

 
ЗА БИБЛИОТЕКИ